Om Sitra och IHAN-projekt

Ihan.fi är en testbädd och verktygslåda för att bygga upp tjänster enligt rättvis dataekonomi. Den första versionen av webbplatsen publicerades i juni 2020. En mer på Sitras webbplats.

I Sitras projekt IHAN® byggas en grund för en rättvis dataekonomi, där framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla.

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd.

Kontakta oss

Juhani Luoma-Kyyny, Ledande expert, Sitra

juhani.luoma-kyyny@sitra.fi

Katri Korhonen, Expert, Sitra

katri.korhonen@sitra.fi

Digital Living International, webbplatsunderhåll

support@digitalliving.fi

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Östersjögatan 11–13, PB 160

00181 Helsingfors

Tfn +358 294 618 991

www.sitra.fi